به دنبال چه مطلبی هستید؟
نویسنده : محتوا گذار استادیاب
نوع فایل : PDF
سایز فایل :

دانلود جزوه فیزیک سال دوم فصل ۶

دانلود جزوه فصل ششم فیزیک 2

در این قسمت از دانشنامه استادیاب میتوانید جزوه فصل ۶ فیزیک سال دوم دبیرستان را دانلود نمایید.این جزوه مربوط به فصل ششم و مبحث گرما و قانون گاز ها می باشد که یکی از بهترین جزوات موجود برای مطالعه می باشد.امیدواریم از جزوه فیزیک ۲ فصل ۶ نهایت استفاده را ببرید.برای دانلود به انتهای مطلب مراجعه کنید.

جزوه فصل ۶ فیزیک سال دوم

این جزوه تمامی موارد مربوط به فصل گرما و قانون گازها را مورد بررسی قرار می دهد:

 • دما، انرژى درونى و گرما
 • مقیاس دماى مطلق (یا کلوین)
 • دماسنج جیوه اى (و یا الکلى)
 • تعییر مولکولى دما
 • گرما و تعادل (ترازمندى) گرمایى
 • تغییر دما  گرماى ویژه
 • دماى تعادل
 • حالت های ماده
 • گرماى نهان ذوب، گرماى نهان ویژۀ ذوب
 • گرماى نهان تبخیر و گرماى نهان ویژۀ تبخیر
 • اثر تغییر دما بر طول و حجم جسم ها
 • انبساط طولى - انبساط سطحى - انبساط حجمى
 • تغىىرات چگالى با دما
 • انتقال گرما
 • قانون گازها

گزیده ای از جزوه فیزیک ۲ فصل ۶

در این جزوه به طور کامل گرما و قانون گازها را بررسی می کنیم.در ابتدای جزوه می خوانیم؛ نقطه ی ثابت دماسنجی: دمای جسمی است که در شرایط تعیین شده همواره ثابت است. مثلاً دمای یخ در حال ذوب در فشار یک اتمسفر، همواره ثابت است .در مدرج کردن دماسنجها، به نقطه ی ثابت دماسنجی، دمای دلخواهی نسبت داده میشود. در مقیاس سلسیوس، دمای یخ در حال ذوب و دمای جوش آب، هر دو در فشار یک اتمسفر، به عنوان نقطه های ثابت دماسنجی انتخاب شده اند و به آنها به ترتیب دمای صفر و ۱۰۰ نسبت داده شده است .
کم جلوتر درباره انرژی درونی می خوانیم؛ به مجموع انرژی های جنبشی و پتانسیل مولکولی تمام ذره های جسم، انرژی درونی گفته میشود .وقتی دمای جسمی افزایش یا کاهش می یابد، انرژی درونی آن افزایش یا کاهش یافته است .در تغییر حالتهای جسم ذوب، تبخیر انرژی درونی جسم تغییر می کند، اما دمای جسم تغییر نمی کند.

درباره تبخیر سطحی می خوانیم؛ چون عمل تبخیر گرماگیر است، مولکول های بخار شده، انرژی گرمایی لازم جهت تبخیر را از مولکول های باقیمانده می گیرند. در نتیجه، انرژی درونی مایع باقیمانده کاهش یافته و دمای آن نیز کاهش می یابد .تبخیر سطحی در هر دمایی رخ میدهد و نیازی نیست که دمای مایع به دمای نقطه ی جوش برسد. تجربه نشان داده است که هر اندازه مساحت سطح آزاد مایع و دمای آن بیشتر باشد، تبخیر سطحی بیشتر میشود.برای دانلود جزوه فیزیک ۲ فصل ششم می توانید روی لینک زیر کلیک کنید.