به دنبال چه مطلبی هستید؟
نویسنده : محتوا گذار استادیاب
نوع فایل : PDF
سایز فایل :

دانلود جزوه فیزیک ۲ فصل ۵

دانلود جزوه فصل پنجم فیزیک ۲

در این قسمت جزوه فصل پنجم فیزیک سال دوم دبیرستان را تهیه و آماده کرده ایم که می توانید به صورت کامل از دانشنامه استادیاب دریافت نمایید. در جزوه فیزیک ۲ فصل ۵ به صورت عالی شما می توانید مباحث مربوط به ویژگی های ماده را بیاموزید.برای دانلود این جزوه بسیار کامل به انتهای مطلب مراجعه کنید.

جزوه فیزیک سال دوم فصل ۵

در این جزوه شما با مباحث فصل پنجم و موارد مربوط به ویژگی های ماده به شرح زیر آشنا می شوید:

 • حالت های مختلف ماده
 • گاز - مایع - جامد
 • چگالی
 • نیروهای چسبندگی
 • کشش سطحی
 • نیروهای چسبندگی سطحی
 • مویینگی
 • فشار
 • محاسبۀ فشار در مایع ها
 • فشار هوا
 • محاسبۀ فشار در مایع ها با درنظر گرفتن فشار هوا
 • فشار درگازها

گزیده جزوه فیزیک ۲ فصل ۵

در قسمت ابتدایی این جزوه با جامد ها آشنا می شویم.نیروی بین مولکولی در جامدها، مانند فنر عمل میکند .این نیرو نمیگذارد تا مولکولها از یک فاصله ی معین نسبت به هم نزدیکتر یا دورتر شوند .مولکولهای جامد در جای خود نوسان میکنند؛ بنابراین شکل و حجم جامد، ثابت است.جامدها بر دو نوع اند: جامد بلورین :مولکولهای جامد بلورین در طرحهای منظمی قرار دارند .اگر یک مایع را به آرامی سرد کنیم، جامد بلورین به دست می آید.جامد بیشکل :مولکولهای جامد بیشکل، آرایش خاصی ندارند.این نوع جامد، از سرد شدن سریع مایع به دست می آید.
در قسمت بعدی در باره مایع ها و گاز ها صحبت شده است.در این مورد می خوانیم؛ در یک ماده فاصله ی بین مولکولها در حالت مایع نسبت به حالت جامد آن، بیشتر است و همچنین مولکولها آزادانه به اطراف حرکت میکنند .مولکولهای مایع بر روی هم میلغزند و مایع به شکل ظرف خود در می آید .مایع ها تقریباً تراکم ناپذیرند و درنتیجه حجم آنها ثابت است.مولکولها در حالت گازی از هم فاصلهی زیادی دارند و آزادانه به هر طرف حرکت میکنند .گازها حجم و شکل معین نداشته و حجم آنها برابر حجم ظرفشان است.

در این جزوه درباره پدیده پخش میخوانیم،پخش بوی گل در هوای اتاق و پخش دود در گازها، نشان می دهند که مولکول های گاز به هر طرف و با هر سرعتی حرکت می کنند .به ویژه مشاهده ی حرکت دود در گازها، نشان میدهد که حرکت مولکولهای گاز، پیش بینی نشده کاتوره ای است .از پخش جوهر در آب ، هم به همین نتیجه میرسیم.برای فراگرفتن تمامی موارد مربوط به فصل  پنجم میتوانید از لینک زیر جزوه فیزیک ۲ فصل پنجم را دانلود نمایید.